"एक ब र स स ध त" çevrilmesi Türk diline:


  Sözlük Hintçe-Türk

एक - अनुवाद :
Bir

एक - अनुवाद :
Tek

एक - अनुवाद : एक - अनुवाद :
Bir

एक - अनुवाद : एक - अनुवाद :
Bir

एक - अनुवाद :
Anahtar kelimeler : Tane Dakika Kadın Olabilir Aynı

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

व . ओवव य
B C Karşılaştırılması Öngörünümü
C
ढ ढ
C' yi Ara
C' nin rengi
व ड द ख ए
C Penceresini Göster
ग न शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Önceden erişilen
भ जगह च न
C' yi Heryerde Seç
अ व . ओवव य
A C Karşılaştırılması Öngörünümü
ल ड क य ज ह ह
C Yükleniyor
क ट क पढ ज ह ह
C Dizini Okunuyor
भ व ओ क ल ए क चयन क
Tüm Nesneler için C' yi Seç
क ल ए च न
Tüm Çözümlenmemiş Çakışmalar için C' yi Seç
न, न, म ह क न,
Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
फ द जगह प क ल ए च न
Tüm Çözümlenmemiş Beyaz Alan Çakışmaları için C' yi Seç
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
क म ?
Bu da ne?
. अव वल क
R. Awal' ın
. उ न क
R. Thaani' nin
एक व यक न अ य क अह क य क क ई अ नह , ज पम श व क ओ न ह औ ज अ ह , व पम श व क ठह ए ह ए ह
Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrıdan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.
B
ढ ढ
B' yi Ara
B' nin rengi
म वह ज ओ प क
Durma, ara.
व ड द ख ए
B Penceresini Göster
क म ट ए
B' yi Sil
न व
Genişletilmiş Latin B
द न द न.
Gün be gün, arttıkça artıyor.
भ जगह च न
B' yi Heryerde Seç
अ व . ओवव य
A B Karşılaştırılması Öngörünümü
म म ल
B ile Birleştir
2 ग न 2 4 ह . घट ओ. आप क प श ष ह , 1. हम च ह ए दशमलव, इल ए दशमलव क यह ल ख ह औ 0' क न च ल न ह . इल ए इ 0 क न च ल ह .
2 kere 2 4. Çıkarın. , 1 geri kalanı var. Biz bir ondalık istiyorum, bu yüzden orada ondalık koymak 0 'aşağı çekerler.
क म ट ए
A ve B' yi Sil
क म ट ए
A B' yi Sil
हम ग ज़ क अ दह ह . ल क ल ठ क.
İşte garaja giriyoruz.
ल ड क य ज ह ह
B Yükleniyor
अ क नक ल म क
A' yı B' ye kopyala
क नक ल अ म क
B' yi A' ya kopyala
म म ल
A ve B ile Birleştir
म म ल
A B ile Birleştir
आ क प , ह मल क एल औ यह क प ह आ
Beriaoğulları Hever ve Birzayitin kurucusu Malkiel.
क ट क पढ ज ह ह
B Dizini Okunuyor
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Yoksa sen, sadece Kehf ve Rakim sahiplerinin bizim şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? (onlardan başka çok daha acaip ayetlerimiz vardır. Arzı yeşertip sonra kurutmamız da şaşılacak ayetlerimizden değil midir?)
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?