"karşılık kalitesi" çevrilmesi Çek diline:


  Sözlük Türk-Çek

Karşılık - tercüme : Karşılık - tercüme : Karşılık - tercüme : Karşılık - tercüme : Karşılık - tercüme : Karşılık kalitesi - tercüme : Kalitesi - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

JPEG kalitesi
JPEG kvalita
PGF kalitesi
Kvalita PGF
JPEG kalitesi
Kvalita JPEG
Resim kalitesi
Kvalita obrázku
Görüntü Kalitesi
Kvalita videa
Ses Kalitesi
Kvalita zvuku
Dosya Kalitesi
Kvalita souboru
Kodlama Kalitesi
Kvalita enkóderu
Hat Kalitesi
Kvalita připojení
Hat Kalitesi
Kvalita připojení
Hat kalitesi
Kvalita připojení
Harita Kalitesi
Kvalita mapy
Çerçeve Kalitesi
Kvalita obrysu
Yazdırma Kalitesi
Tisková kvalita
Yazdırma Kalitesi
Kvalita tisku
Yazma Kalitesi
Kvalita tisku
Tatlısu kalitesi
Ekonomické megatrendy
JPEG 2000 kalitesi
Kvalita JPEG 2000
JPEG 2000 kalitesi
Obrázek JPEG 2000
Çıktı dosyasının kalitesi
Kvalita výstupního souboru
Çıktı dosyasının kalitesi
Kvalita výstupního souboru...
Yüksek Yazdırma Kalitesi
Vysoká kvalita tisku
İşin kalitesi önemlidir.
Nejdůležitější je kvalita práce..
Tabutların kalitesi de.
Rakve také.
Verilen tavsiyelerin kalitesi aynıydı.
Kvalita rad byla totožná.
Yöntembilim ve veri kalitesi
Sběr dat probíhal převážně na jaře 2007, přičemž cílovou populací byli studenti narození v roce 1991 a jejich průměrný věk byl v době sběru dat 15,8 let.
Sayfa Boyutu ve Yazdırma Kalitesi
Velikost stránky a kvalita tisku
Siyah, taslak kalitesi, ekonomik mürekkep kullanımı
Černá, koncept, ekonomicky
Çevre, insan sağlığı ve yaşam kalitesi
Životní prostředí, zdraví a kvalita života a následně ke zdravějším vodním ekosystémům a omezení rizik pro lidské zdraví.
Avrupa hava kalitesi bilgi sistemi Airbase
Rozptýlené částice
Vorbis Kayıt Kalitesi ya da Bit Sıklığı
Kódování Vorbis podle kvality nebo datového toku
Yapbozun ilk parçası uzaklık ve eğitimin kalitesi.
První kousek skládačky je odlehlost a kvalita vzdělávání.
Sunulan uygulamanın kalitesi garanti edilmezse, akreditasyon verilmez.
Většinou je to evaluační agentura či komise nebo ministerstvo školství.
(c) Su kalitesi ve su çerçeve direktifi
c) Kvalita vody a rámcová směrnice o vodě
Ama başka bir zarar varsa, cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanığa karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere ödenecektir.
Pakliť by smrt přišla, tedy dáš život za život,
Yaptıklarına karşılık.
odměnou za to, co vykonali na zemi.
Yaptıklarına karşılık.
odměnou to za skutky jich.
Talebinize karşılık,
Dle vašeho požadavku,
Karşılık beklemem.
Nic od vás nežádám.
Karşılık ver.
Odpověz.
Karşılık ver.
Odpověz mu.
Karşılık verecektir.
Bude řvát znova.
İstenilen resim kalitesi için sağ aradeğerleme metodunu seçin.
Vyberte správnou metodu interpolace pro požadovanou kvalitu obrazu.
Yüzme suyu kalitesi, kentsel atık su arıtma gereklerine
Splnit kvalitu vody ke koupání, čištění městských
Kentsel alanlardaki hava kalitesi, kırsal alanlardakinden daha kötüdür.
Kvalita ovzduší ve městech je horší než na venkově.

 

Ilgili aramalar: Karşılık - Karşılık Vermek - Karşılık Veriyor - Buna Karşılık - Karşılık Verecek - Karşılık Verdi - Karşılık Vermeye - Karşılık Olarak - Ateşe Ateşle Karşılık Vermek - Bu Iyiliğe Karşılık -