"Düşüncelerimi toplamak" çevrilmesi İspanyolcaya:


  Sözlük Türk-İspanyol

Toplamak - tercüme : Toplamak - tercüme : Toplamak - tercüme : Toplamak - tercüme : Toplamak - tercüme : Toplamak - tercüme : Toplamak - tercüme : Düşüncelerimi toplamak - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Düşüncelerimi toparladım.
He tomado una decisión.
Düşüncelerimi böldün.
Ahora he perdido el hilo.
Hakkındaki düşüncelerimi artık öğrendi.
Creo que ya sabrá lo que pienso de este trabajo.
Leo hakkındaki düşüncelerimi biliyorsun.
Sabes lo que opino de Leo.
Düşüncelerimi toparlamama yardımcı oldu.
Ya me decidí definitivamente.
Toplamak mı?
Una maleta?
Galiba düşüncelerimi pek iyi açıklayamadım.
Sospecho que no me explico muy bien.
Gerçek düşüncelerimi söylemeden gidin buradan.
Largaos antes de que os diga lo que de verdad pienso de vosotros.
Sen düşüncelerimi okumaya mı çalışıyordun?
Has estado... Qué? .
St. Dominic hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz.
Todos sabén lo que siento por St. Dominic.
Görebildiğinde toplamak kolaydır.
Es tan fácil coger dinero del bolsillo cuando se ve claro.
Ben düşüncelerimi bana geri gelmeyecek korkuyorlar.
Me temo que mis pensamientos no volverá a mí.
Hayatım, düşüncelerimi affet, doğruyu söylüyorsun sen...
Querida, perdone mis pensamientos. Está diciendo la verdad.
Çünkü para toplamak zorundaydım.
Y tenía que hacerlo porque había que reunir el dinero.
Çantamı toplamak için durdum.
Tuve que hacer el maletín...
Evi toplamak için kaldım.
Me quedé para acabar de ordenar.
Görevim önyargısız delil toplamak.
Mi deber es recoger pruebas sin prejuicios.
Kemp elinden toplamak için çalıştı.
Kemp intentó recoger lo que podía.
Dene beni, ya RAB, sına Duygularımı, düşüncelerimi yokla.
Examíname, oh Jehovah, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón
Bunun çirkin olduğunu düşünüyorsan iyi ki düşüncelerimi okuyamıyorsun.
Si eso le parece feo, es bueno que no pueda leer mis pensamientos.
Jennie etrafında dönen gizemler, düşüncelerimi allak bullak etmişti.
Mis pensamientos se alejaron del misterio que rodeaba a Jennie.
Yanımda hep, hayallerimi ve düşüncelerimi anlatacağım birisini hayal ederim..
Me imagino a alguien con quien puedo hablar de mis pensamientos y mis sueños.
Onu toplamak ve okumak bize düşer.
Somos Nosotros los encargados de juntarlo y de recitarlo!
Sonraki, işlemi karşılamak için para toplamak.
Lo siguiente, recaudar el dinero para realizar el procedimiento.
Diyelim ki, iki matrisi toplamak istiyorum.
Así que, digamos que yo quisiera añadir estas dos matrices.
Parlamentoyu toplamak için Wembley Stadyumu gerekir.
Necesitaís el Wembley Stadium para acoger a nuestro parlamento.
Şimdiki sorun ise parçaları ezilmeden toplamak.
El problema ahora es recoger los pedazos sin ser atropellado.
Toplamak için gerekli düzenlemeleri zaten yaptım.
Ya hice arreglos para recaudarlas.
Burada oturmuş düşüncelerimi düzene sokarken çok insafsızca bir şey keşfettim.
Intentaba organizar mis pensamientos para renegociar contigo. Descubrí una gran injusticia durante el proceso.
Siz bir muhabirsiniz ve Charlie Kane hakkındaki düşüncelerimi öğrenmek istiyorsunuz.
Usted es un periodista y desea saber lo que pienso sobre Charlie Kane.
Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.
Somos Nosotros los encargados de juntarlo y de recitarlo!
Onu toplamak da okutmak da bize düşer.
Somos Nosotros los encargados de juntarlo y de recitarlo!
Şuradaki uzunluk. Bu disklerin tamamını toplamak istiyorum.
Y así sólo imaginemos que
Ancak kesirleri toplamak ve çıkarmak biraz karmaşık.
lado derecho. pero sumar y restar fracciones es un poco confuso.
Tabi ki, polenleri toplamak için de oradadırlar..
Y por supuesto, están hechas para cargar este polen.
Yapmak istediğiniz şey hepsini bir araya toplamak.
Lo que quieren hacer es juntarlo todo.
Sağlık teşebbüsleri için para toplamak çok kolay.
Es muy fácil recuadar dinero para empresas de asistencia médica.
Ne zamandır askerleri toplamak için bu saraydasın?
Cuánto tiempo llevas en la corte seleccionando soldados?
Posta toplamak için geç kalmadın mı Disko?
Organizas tu tripulación un poco tarde, no, Disko?
Bu yerden para toplamak gibi bir şey.
Será tan fácil como si brotara del suelo.
Bu kalabalığı toplamak için izniniz var mı?
Tiene una licencia para juntar a toda esta gente?
Ona sürü toplamak için zaman kazandırmış olursun.
Eso le daría tiempo para recoger a su rebaño.
Fakat stres hakkındaki düşüncelerimi değiştirdim ve bu gün sizinkini değiştirmek istiyorum.
Pero he cambiado de opinión sobre el estrés, y hoy, quiero cambiar la suya.
Dorfli'dekilerin hakkımda ne düşündüğünü biliyorum, onlar da, benim onlar hakkındaki düşüncelerimi.
Sé lo que opinan de mi en Dorfli... y ellos saben lo que opino de ellos.
Düşüncelerimi toparlamak, dürtülerimi analiz etmek... ve ilişkimizi süzmek tüm gecemi aldı
Me tomó ese tiempo reflexionar... analizar mis impulsos y clarificar nuestra relación.

 

Ilgili aramalar: Toplamak - Ortalığı Toplamak - Vergi Toplamak - Parayı Toplamak - Bilgi Toplamak - Para Toplamak - Toplamak Için - Bağış Toplamak - Parayı Toplamak Için - Para Toplamak Için -