"Yangın ve acil" çevrilmesi İspanyolcaya:


  Sözlük Türk-İspanyol

Yangın - tercüme : Acil - tercüme : Acil - tercüme : Acil - tercüme : Acil - tercüme : Yangın ve acil - tercüme : Yangın - tercüme : Yangın - tercüme : Acil - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Yangın ! Yangın !
Fuego!
Yangın merdivenlerine ve yangın söndürme sistemine.
Pusimos una instalación nueva de agua, salida de incendios.
Acil durum. Acil durum.
Alerta, socorro!
Acil
Urgente
Acil
Urgente
Acil.
Rápido.
Ama eğer biz bunu her bir yangın musluğu için yapsaydık, acil kelimesini yeniden tanımlayabilirdik.
Pero si hiciéramos esto en cada uno en cada hidrante podríamos redefinir la emergencia.
Yangın tehlikelidir.
El fuego es peligroso.
Yangın tatbikatı.
Ensayo para incendios.
Yangın nerede?
Dónde es el incendio?
Yangın var!
Fuego!
Yangın mı?
Fuego!
Yangın olmalı!
Debe de haber un incendio!
Siperde yangın.
Cuidado con el tanque.
Ve sen yangın çıkışını kullan.
Y tú sal por la escalera de incendios.
Yangın söndürücü ve battaniye getir!
Trae el extintor y una manta!
Ortada yangın yokken yangın merdivenlerinden uzak durmalısınız.
No deberíais usar las salidas de incendios si no hay fuego.
Ve sonunda acil servise gideceksiniz.
Finalmente, van a la sala de emergencias.
Acil durum!
Es urgente!
Acil kaçış!
Separación de urgencia!
Acil.' Tamam...
Urgente'. Vale.
Acil durum!
Emergencia!
Acil durum.
Estado de emergencia.
Acil servise ?
A la sala de emergencias?
acil dalış!
Asegura la viga de estribor! Zambullida de emergencia! Zambullida de emergencia!
Acil diyor.
Dice que es urgente.
Acil durum!
Llamada de emergencia!
Acil mi?
Es urgente?
Acil gelişim.
Ayuda de emergencia.
Acil efendim.
Es urgente, señor.
Bu acil.
Póngame con el juez Brisson. Es urgente.
Mary yangın baktı ve biraz eğilmemiş.
María miró el fuego y las meditaba un poco.
Yangın çok büyük.
El incendio es muy grande!
Bir yangın mı?
Qué es?
Yangın mı çıkmış?
Un incendio?
Çabuk, yangın merdiveni.
Tom, rápido, la salida de incendios.
Güzel! Yangın var!
Fuego!
Yangın 60'lardaydı.
El incendio fue en el 60!
Yangın bile çıkarabiliriz.
Me da igual.
Yangın söndürücüyü getir!
Coge el extintor!
Yangın çıkışından kaçalım.
Usemos la salida de incendios.
Yangın başladığında neredeydiniz?
Díganos dónde estaba cuando empezó el fuego.
Şu yangın söndürücü.
El extintor...
Yangın sırasında yanımızdaydı.
Estaba con nosotros en el incendio.
Yangın merdivenlerinden indim.
Salí de casa por la escalera de servicio.

 

Ilgili aramalar: Açıl Susam Açıl - Yangın - Yangın Bombası - Yangın çıkışı - Yangın Söndürücü - Yangın Alarmı - Yangın Musluğu - Yangın Alarmının - Yangın çıkışını - Acil -