"önemli bir adım" çevrilmesi İsveçli dile:


  Sözlük Türk-İsveççe

önemli - tercüme : önemli - tercüme : önemli - tercüme : önemli - tercüme : önemli - tercüme : Adım - tercüme : Adım - tercüme : önemli - tercüme : Adım - tercüme : önemli - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Bu çok önemli bir adım.
Det är ett stort steg.
Bölgesel kalkınma Batı Balkanlar için AB üyeliğine doğru önemli bir adım önemli bir adım
Regional utveckling ett viktigt steg i riktning mot EU medlemskap för Västra Balkan
Neyse, adım önemli değil.
Namnet spelar ingen roll.
Bana Mac derler. Adım önemli değil.
Jag kallas för Mac, men namnet är oviktigt.
Bir adım ileri çık. O kadar önemli bir şey değil.
Ska det vara så besvärligt att ta ett litet steg framåt!
Geri adım atmayacağım. Bir adım bile.
Jag ger inte upp en centimeter.
Bölgesel kalkınma Batı Balkanlar için AB üyeliği yolunda önemli bir adım
Regional utveckling ett betydelsefullt steg mot EU medlemskap för västra Balkan
Bir Adım Yukarı
Stega upp
Bir Adım Aşağı
Stega ner
Bir adım geri
Ett steg tillbaka
Bir adım ileri
Ett steg framåt
Bir Adım Yap
Stega
Bir Küçük Adım...
Ett litet steg...
Bir adım yukarı
Ett steg upp
Bir adım aşağı
Ett steg ner
Bir Adım İçeri
Stega in i
Bir Adım Dışarı
Stega ut ur
Bir adım yok.
Jag har inget namn.
Birisi adım adım... adım adım karanlığa hareket ediyor.
Man går steg, för steg, för steg, för steg in i mörkret.
Bu gelişme, yapılan yardımların şeffaflığı ve hesapverilebilirliği açısından çok önemli bir adım.
Det är ett oerhört framsteg för transparens och ansvarskyldighet av bistånd.
Gerçekten adım adım ilerliyorum.
Jag tar det steg för steg.
Önemli bir...
Vi har ett mycket viktigt beslut...
Adım
Steg
adım
steg
Adım
Steg
Adım
Stega
Adım.
Jag heter.
Bir adım ileri git
Gå framåt ett steg
Bir adım geri git
Gå tillbaka ett steg
Sanki bir adım atladım.
Jag hoppade typ av över ett steg.
Bir adım daha yaklaştık.
Nu börjar det brännas.
Bir sonraki adım nedir?
Vad är vårt nästa steg?
Evet, bir adım var.
Ja, det har jag.
Bir adım daha atarsan...
Kom inte nära. Annars...
Bir adım öne çık.
Ett steg framåt.
Bir adım geri at.
Gå lite åt sidan.
Bir adım daha atamam.
Jag kan inte ta ett steg till.
Doğru yönde bir adım.
Ett steg i rätt riktning...
Burada adım adım yönergeler var.
Det finns stegvisa instruktioner för detta.
Seni adım adım karanlığa alıştırırlar.
De tar det stegvis för att vänja oss vid mörkret.
Adamlarım seni adım adım izleyecek.
Du kommer att bevakas noggrant.
Batmobil'le bizi adım adım izleyeceksin.
Du och Robin följer efter i bilen.
Önemli bir durum öyleyse? Çok önemli.
Det låter viktigt.
İlk adım için bu harika ama bir sonraki adım nedir?
Men var är nästa steg?
Benim adım Roger Thornhill. Başka bir adım da hiç olmadı.
Jag har alltid hetat Roger Thornhill.

 

Ilgili aramalar: Adım Adım - Bir Adım Daha Yaklaştı - Bir Adım Daha Yaklaştırdı - Bir Adım Daha Yakın - Bu önemli Bir şey - önemli Bir Bilgi - önemli Bir şey Yok - önemli Bir şey Değil - Adım - Ilk Adım -