"Bir test işaretlemek" çevrilmesi İtalyan diline:


  Sözlük Türk-İtalyan

Test - tercüme : Işaretlemek - tercüme : Işaretlemek - tercüme : Test - tercüme : Test - tercüme : İşaretlemek - tercüme : Bir test işaretlemek - tercüme : Test - tercüme : Işaretlemek - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Ve kutucuğu işaretlemek çaba gerektirir.
E farlo richiede sforzo.
Bir test başlat
Avvia un test
Test
Prova
Test
Test
Ben programa kopyalamak istediğiniz aygıtı işaretlemek
Evidenziare il dispositivo che voglio copiare il programma di
Bu küçük bir test.
Questo è un quiz.
Onlara bir test vermiştim.
Li ho messi alla prova.
Moleküler bir test yok.
Nessun test molecolare.
Bir kaç test yaptım.
Ho fatto dei test.
Herhangi bir test sonucu?
Non ci sono i risultati del test?
Bu seçeneği işaretlemek iki tamponu senkronize eder.
Selezionando questa opzione i due buffer saranno sincronizzati.
Tartışmayı okunmuş olarak işaretlemek geçerli tartışmayı kapatır
Segnare una conversazione come letta provoca la chiusura della conversazione attuale
Test Girişi
Verifica l' accesso
Test Girişi
Verifica accesso
Test Sonuçları
Risultati del test
Basit Test
Test semplice
Test Alanı
Area di prova
Test Tübü
Provetta
Test Et
Test
Test Sonucu
Risultato del test
Test Eklentisi
Estensione di test
Test Eklentisi
Estensione di test
Test Hazırlama
Preparazione del test
Test Adı
Nome del test
Test kökü.
Radice del test.
Test sonuçları
Risultati della prova
Test ediyorum.
Delle prove.
Test ediyorum.
Che?
Test için sahte bir eklentiName
Un' estensione di provaComment
Bu basit bir test eklentisidir.
Questa è una semplice estensione di test.
Test edilebilecek bir şey sunmuyor.
Non c'è niente da testare.
Bir test yaptım, 20 soruluk.
ho fatto fare un compito in classe, 20 domande.
PSA epey tartışmalı bir test.
l'esame del PSA è molto controverso.
Ben doğrudan bir test öneriyorum.
Beh, propongo un test diretto.
Şimdi küçük bir test yapalım.
Facciamo un piccolo test.
Şimdi bunu bir test edelim.
E vediamo se ci si conferma.
Ama tartisilmaz bir test var.
Ma una prova inconfutabile c'è.
Grubu okunmuş olarak işaretlemek sonraki okunmamış gruba gider
Segnare un gruppo come letto provoca lo spostamento al gruppo successivo
Tartışmayı okunmuş olarak işaretlemek sonraki okunmamış tartışmaya gider
Segnare una conversazione come letta provoca lo spostamento alla successiva non letta
Yeni bir test çalıştırılabilir dosyası ekle
Aggiungi un nuovo test eseguibile
Seçtiğiniz bir düzey ile süreli test
Prova a tempo ad un livello scelto
Burada, geliştirdiğimiz bir test sistemini görebilirsiniz.
Ecco un sistema sperimentale che abbiamo elaborato.
Bu test kontrollü bir ortamda gerçekleştirildi.
Questo test è stato effettuato in situazione di totale sicurezza.
Aslında bu soru bir test sorusuydu.
E, in realtà, nell'esempio che mi ha mandato, c'erano un po' di scelte.
Yalnızca birkaç dakikalık ufak bir test.
È un piccolo esperimento di un paio di minuti.

 

Ilgili aramalar: Işaretlemek - Test - Test Etmek - Test Etme - Test Edilebilir - Test Alanı - Test Sürüşü - Test Sürüşüne - Test Edilmemiş - Test Pilotu -