"endişelerine yanıt" çevrilmesi Bengalce diline:


  Sözlük Türk-Bengal

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Doğru yanıt!
উত তর সঠ ক!
Yanlış yanıt.
ভ ল উত তর
Doğru Yanıt
সঠ ক উত তর
Yanlış yanıt
ভ ল
Yanıt adresi
উত তর প ব র ঠ ক ন
Yanıt vermeliyiz.
আম দ র য ত হব
Doğru yanıt buydu
এই ছ ল সঠ ক উত তর
Soru ve Yanıt
প রশ ন ত তর
Soruma yanıt vermediniz.
ক ন ত আপন আম র প রশ ন র উত তর দ ন ন
Sağduyuya yanıt vermediniz.
আপন ক রণ স ড ন !
Sistem yanıt vermiyor.
Man 2 System ক জ করছ ন
Soru yanıt oturumu başlatılıyor...
প রশ ন ত তর পর ব আরম ভ কর হচ ছ ...
POP3 sunucudan beklenmeyen yanıt.
পপ ৩ স র ভ র থ ক অপ রত য শ ত উত তর
Bağışlanamaz bir yanıt, Rahip.
এট খ ব সহজ ক ষম র য গ য ন , ক ল র ক
Bu bir yanıt değil.
এট ক ন উত তর হল ন .
Vücudu tedaviye yanıt veriyor.
ত র শর র য এখন স ড় দ চ ছ
Komutlarıma yanıt vermiyor! Ne?
ও স ড় দ চ ছ ন !
Ben de yanıt verdim.
ত ই আম ও ফ রত ইম ইল কর ছ ল ম
Aygıt meşgul ve yanıt vermiyor.
ড ভ ইস ব যস ত রয় ছ এব স ড় দ চ ছ ন
Bu adresler için yanıt gönder
এই ঠ ক ন গ ল র জন য উত তর প ঠ ও
Yanıt Not able to attend.
প র রক
Yanıt oralarda bir yerde Neo.
উত তরট ওখ ন ই আছ , ন ও...
Ama telefonlarıma bile yanıt vermiyorlar.
আম র ন ম বব. বব?
Yanıt için üç seçenek. Biri doğru.
ত নট উত তর থ ক য ক ন একট ব ছ ন ত প র ন তব এদ র ম ত র একট ই সঠ ক
Soru yanıt oturumu için davranış belirleyin
প রশ ন ত তর পর ব র আচরণ উল ল খ কর ন
Yeni testlerden birine yanıt verdi mi?
নত ন ট স ট র ক ন পজ ট ভ র সপন স এস ছ ?
Yoşada şöyle yanıt verdi Öyle mi?
যশ দ বলল ন, ত ই ন ?
Etkin sözlüğü kullanarak soru yanıt oturumu başlatır
বর তম ন ব যবহ ত শব দভ ণ ড র ব যবহ র কর একট প রশ ন ত তর পর ব আরম ভ কর
Devriye 1 David yanıt veriyor. Kod 3.
ইউন ট১ ড ভ ড স ড় দ চ ছ ক ড৩
Her yanıt için izin verilen en uzun süre.
প রত অন সন ধ ন ব যয় ত সর ব চ চ সময় ন র ধ রণ কর ন
Morpheus'a inanıp inanmadığını sorduğumda bana hiç yanıt vermemiştin.
ত ম কখন আম ক উত তর দ ও ন ... ...ত ম মর ফ য় স র কথ য় ব শ ব স কর ছ ক ন !
Üçüncü kapı yanıt vermiyor! Kritik zarar gördük, efendim!
৩ ন গ ট স ড় দ চ ছ ন , ভয় বহ ক ষত হয় ছ
Kurt adam sadece kendi türünün çağrısına yanıt verir.
ওয রউলফ শ ধ ন জ র প রজ ত র আওয় জ শ নত প য়.
Dualarımızı dinleyip, yanıt verdiğin için sana minnettarız, Tanrım.
ঈশ বরক ধন যব দ, আম দ র প র র থন শ ন ...
Peki ya Başkan Ellis buna nasıl yanıt veriyor?
আর এই ক জ র জন য প র স ড ন ট এল স ক করছ ন ?
Uzak sistem yapılandırma isteğinize yanıt verir gibi görünmüyor! Servis sağlayıcınızla görüşün!
মন হচ ছ প রত যন ত স স ট ম কনফ গ র শন অন র ধ র উত তর দ ত প রছ ন আপন র সরবর হক র র সঙ গ য গ য গ কর ন
İtiraf etmeliyim ki Londra'nın ceza birimlerinin yanıt süresi beni çok etkiledi.
বলত ই হচ ছ , লন ডন প ল শ র সময়জ ঞ ন দ খ আম খ বই অব ক
Kree'nin bir parçası olarak önemsiz de olsa bir yanıt vermeliydiniz diye düşünüyorum.
এর জন য ক র স ম র জ য থ ক স ড় আশ করছ .
Rabbi onun duasına yanıt verdi ve kadınların planlarını ondan savdı . O İşitendir , Bilendir .
অত পর ত র প লনকর ত ত র দ য় কব ল কর ন ল ন অত পর ত দ র চক র ন ত প রত হত করল ন ন শ চয় ত ন সর বশ র ত ও সর বজ ঞ
Rabbi onun duasına yanıt verdi ve kadınların planlarını ondan savdı . O İşitendir , Bilendir .
অতএব ত র প রভ ত র প রত স ড় দ ল ন আর ত র থ ক ত দ র ছল কল হট য় দ ল ন ন সন দ হ ত ন সর বশ র ত , সর বজ ঞ ত
Bir zaman sınırı seçilmişse, alıştırma sırasında ayarlanmış olan süre içinde bir yanıt verilmelidir.
state of a row
197 en üst düzey yüzlük gidişgeliş sayısı ile doğru yanıt D şıkkı, Jack Hobbs!
ত র স ঞ চ র র স খ য ১৯৭, আর সঠ ক উত তর হচ ছ ... D, জ য ক হবস !
Görmediler mi ki , o , onlara ne bir yanıt verebiliyor , ne de onlara bir zarar ve yarar dokundurabiliyordu
ত র ক দ খ ন য , এট ত দ র ক ন কথ র উত তর দ য় ন এব ত র ক ন ক ষত ও উপক র কর র ক ষমত ও র খ ন ?
Görmediler mi ki , o , onlara ne bir yanıt verebiliyor , ne de onlara bir zarar ve yarar dokundurabiliyordu
ত র ক তব দ খ ন য এট ত দ র প রত কথ র জব ব দ ত ন , আর ত র ক ন ক ষমত ছ ল ন ত দ র ক ষত করব র , আর ছ ল ন উপক র করব ব ?
kppp 'nin modemin yanıt verip vermediğini nasıl saptayacağını belirler. Bununla bir sorun yaşamıyorsanız ayarını değiştirmeyin. Öntanımlı Kapalı
এট ন য়ন ত রণ কর ক ভ ব ক প প প সন ক ত কর য ম ড ম স ড় দ চ ছ ন আপন র এর সঙ গ ক নও সমস য ন হল , এই ম নসম হ পর বর তন করব ন ন ড ফল ট বন ধ

 

Ilgili aramalar: Yanıt - Yanıt Vermek - Yanıt Verdi - Yanıt Olarak -