"erasmus değişim programı" çevrilmesi Fransız diline:


  Sözlük Türk-Fransızca

Programı - tercüme : Değişim - tercüme : Erasmus değişim programı - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Erasmus Hall.
Erasmus Hall.
Erasmus Hall.
Erasmus Hall.
Değişim
Variance 160
Pozlama Programı
Programme d' exposition
Programı kapatır
Quitte l' application
Programı Zamanla
Programmer une émission
Programı Çalıştır...
Exécuter un script...
Passwd programı
Programme passwd 160
Diff Programı
Programme pour l'analyse des différences
Önizleme Programı
Logiciel d' aperçu
GOCR programı
Moteur GOCR
KADMOS programı
Moteur KADMOS
GOCR programı
Moteur OCRAD
Programı Düzenle
Modifier un programme
Programı Sil
Supprimer un programme
KPilot Programı
Démon KPilot
Değişim günlüğü
Journal des modifications
Yerel değişim
Changement local 160
Karşıdaki değişim
Changement distant 160
Değişim 2
Variance 2 160
Bu değişim.
C'est transformationnel.
Büyük değişim.
Quel changement.
Eğim y eksinindeki değişim x eksenindeki değişim
le changement en y divisé par le changement en x.
Python belgeleme programı
Utilitaire de documentation sur le PYTHON
Arama programı çalıştırılamadı.
Impossible d'exécuter le programme de recherche
KDE Sınama Programı
Programmme de test pour KDE
GOCR programı kullanılıyor
Utilisation du binaire GORC 160
Kullanılacak OCR Programı
Moteur ROC à utiliser
Okulun programı bellidir.
Le programme scolaire est fixé.
Şimdi programı çalıştırıyorum.
Maintenant, lançons le programme.
CADSES Komşuluk Programı
Programme de voisinage CADSES
Yıllık çalışma programı
Programme de travail annuel
Programı gördün mü?
Non.
Delta değişim anlamına geliyor. x'deki değişim üçe eşit.
Il signifie variation en . La variation en x est égale à
Eğim, y deki değişim bölü x deki değişim.
La pente est la variation de y sur la variation de x.
Değişim gerçekleşiyor, fakat bu değişim bilgisayar yazılımında değil.
Un changement s'opère, et ce changement n'est pas dans le domaine du logiciel.
Eğim ydeki değişim x deki değişim 'e eşitti.
Qui est votre changement de y.
Masaüstü Değişim Servisi
Desktop Exchange Service
Kernel değişim uyarısı
Notifications de changements du noyau
Kip Değişim Ayarları
Options des changements de mode
Kristalografik Değişim BiçimiName
Format d'échange CrystallographicName
Dolayısıyla değişim kaçınılmaz.
Le changement est donc inévitable.
Zaman değişim zamanı.
Il est donc temps de changer.
Sorumlulukta bir değişim.
Un changement de nos engagements.
Değişim bununla olacak.
la transition sera celle ci.

 

Ilgili aramalar: Değişim Programı - Değişim - Büyük Değişim - öğrenci Değişim - Sohbet Programı - Bilgisayar Programı - Televizyon Programı - Eğlence Programı - Komedi Programı - Realite Programı -