"o serbest bırakıldı" çevrilmesi Fransız diline:


  Sözlük Türk-Fransızca

Serbest - tercüme : Serbest - tercüme : Serbest - tercüme : Serbest - tercüme : Bırakıldı - tercüme : Bırakıldı - tercüme : Serbest - tercüme : Serbest - tercüme : Serbest - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Hepsinde serbest bırakıldı.
Il a toujours obtenu un nonlieu.
Uyarılarak serbest bırakıldı.
Avertissement.
Bunların hepsi bizim tarafımızdan serbest bırakıldı.
Tous ceux ci ont été relâchés par nous.
Adam bu öğleden sonra serbest bırakıldı.
Ils l'ont relâché cet aprèsmidi.
1940'ta yakalandı, 1941'de serbest bırakıldı .
Arrêté en 1940. Relâché en 1941.
Kefaletle serbest bırakıldı. Sadece kumar oynatmakla suçlanıyor.
On l'a relâché sur caution, il n'y a que cette histoire de jeu.
Yedi gün sonra, Eric serbest bırakıldı ve evine dönebildi.
Sept jours plus tard, Eric a été libéré et a pu rentrer chez lui.
Etiyopyalı Beş Haberci Serbest Bırakıldı, Ama Diğerleri Hâlâ Parmaklıklar Ardında
Cinq journalistes éthiopiens libérés de prison, les autres restent derrière les barreaux
Kefaretle bırakıldı.
Il a été libéré sous caution.
Bombalar bırakıldı efendim.
Bombes larguées!
O köIeyi serbest birakin.
Désenchaînez cet esclave.
Evet, bazıları geride bırakıldı.
On a laissé des gens.
Bombaların hepsi bırakıldı efendim.
Toutes les bombes larguées!
Serbest
Flottant
Serbest
Personnalisé
Serbest
Libres
Serbest
Détacher
O kadını serbest bırakmalısın, hakim bırakırdı.
Un juge la laisserait sortir.
O çatıdaki her kimse, dışarıda serbest.
Tout ce truc ne tient guère.
Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı?
Est ce que le message a été envoyé à Lui à l'exception de nous tous?
Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı?
Est ce que le message a été envoyé à Lui à l'exception de nous tous?
Javert, bu, benim takdirime bırakıldı.
Javert, ceci est laissé à mon jugement.
Daha serbest. Serbest ve kolay.
Plus libres.
Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı?
Est ce que le message a été envoyé à Lui à l'exception de nous tous?
Serbest düşüş
Chute libre
Serbest Döndürme
Rotation libre
Serbest Döndürme...
Rotation libre...
Serbest Çizim
Main levée
Serbest biçim
Freestyle
Serbest Düşme
Chute libre
Serbest Konum
Position libre
Kürekler serbest!
Pelles au pied !
Serbest çalışıyorum.
Je suis une indépendante.
Serbest kalırdı.
Il serait libéré.
Sigara serbest.
Un débat suivra.
Giriş serbest.
Entrée gratuite.
Artık serbest.
Il est libre.
Serbest bırakın.
Lâchezles.
Tiko serbest.
Tiko libre.
Pınar Selek 1998 temmuzunda tutuklandı ve iki buçuk yıl sonra, 22 Aralık 2000'de, yerel mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Pınar Selek fut arrêtée en juillet 1998 et remise en liberté au bout de deux ans et demi, le 22 décembre 2000, par un tribunal de première instance.
Bana çok önemli bir mektup bırakıldı dedi.
Une noble lettre m'a été lancée.
Şu çocuk güneşte çok uzun süre bırakıldı.
Cet enfant a été laissé trop longtemps au soleil.
Şu çocuk güneşte çok uzun süre bırakıldı.
Cette enfant a été laissée trop longtemps au soleil.
Gücünüzü Serbest Bırakı
Libérez la puissanc
Serbest Eğri kipi
Mode courbe libre

 

Ilgili aramalar: Serbest - Serbest Bırakmak - Serbest çalışan - Serbest Meslek - Serbest Vuruş - Serbest Piyasa - Serbest Bırakma - Serbest çalışma - Serbest Stil - Serbest Kalmaya -