"aynı" çevrilmesi Hintçe diline:


  Sözlük Türk-Hintçe

Aynı - tercüme : Ayni - tercüme : Ayni - tercüme : Aynı - tercüme : Aynı - tercüme : Aynı - tercüme : Aynı - tercüme : Aynı - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Aynı
न म
Aynı takım
एक ज स पत त
Aynı GNOMEGenericName
स म ग न मGenericName
Aynı ad
उपय क त न म
Aynı şey.
यह नह बदल ग ,
Aynı bok.
वह प र न बकव स.
Aynı mal.
यह ऐस ह ह .
Aynı mı?
व क य ?
Seninkiyle aynı.
आप क र प म भ .
Evet, aynı.
ह , यह ह .
Evet, aynı.
ह , यह ह .
Hata Tarihler aynı fakat dosyalar aynı değil.
त र ट त र ख त एक सम न ह , पर त फ इल नह .
Aynı Olanları Kaldır
द हर प रत म ट ए
Aynı sunucudan indirilenler
इस सर वर स ड उनल ड
Tam Olarak Aynı
ठ क व स ह ह ज स
Aynı şeyi söyleyecekler.
असल म त म ह पत ह ग .
Hep aynı hikaye...
ल ग.
Aynı mesafeler gittim.
जह तक क च.
Sanırım aynı ülke
यह म झ लगत ह क एक ह द श ह .
elbisesinin rengiyle aynı.
उनक कपड क र ग एक ज स ह .
Elias ile aynı.
एल य स क तरह ह .
Her gece aynı.
हर र त यह ह ह
Aynı donun gibi.
अपन ज घ य पस द ह .
DNA'ları, tamamen aynı.
6 स ल पहल . व एक ह सट क ड एनए ह .
Aynı şeyleri öğrenmiş.
वह एक ह ब त क पत चल .
Aynı Kolombo gibi.
म अपन आप क डर रह ह .
Hep aynı şey
और यह वह प र न कह न ह .
Sallanmaları bile aynı.
एक तरह स ह लत ह !
Aynı ağırlıkta olmalı.
ह ! इस वज न क द सर फ इल
Aynı ağırlıkta olmalı.
ठ क उतन वज न क स थ
Biliyorsun, baba, Hank aynı Hank, Andy de aynı Andy.
त म ह पत ह , प त ज , ह क ह क रह ह और ए ड ए ड .
Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı.
स र प थ व पर एक ह भ ष , और एक ह ब ल थ
İki uzaklık da aynı.
द न द र य एक सम न ह .
İki uzaklık aynı değil.
द न द र य एक सम न नह ह .
İki vektör de aynı.
द न सद श एक सम न ह .
İki vektör aynı değil.
द न सद श एक सम न नह ह .
Aynı anda iletişim kurName
Name
Aynı dosya zaten indiriliyor
आप ड उनल ड कड य क ड र प लक ष य म ख च कर ल सकत ह .
Her Yıl Aynı Konum
व र ष क उस स थ त म
Dosyalar birbiri ile aynı.
फ इल एक ज स ह .
Profil adı aynı olabilir!
प र फ इल न म
Ve aynı noktadan başlıyoruz.
Aur hum ek hi jagah se shuru kar rahe hai.
Eşit ücret, aynı koşullar.
स म न व तन, स म न शर त .
Darius da aynı durumdadır..
अध क त द र क ल ए.
Aynı annen gibi dinliyorsun.
आपक अपन म क तरह स न .

 

Ilgili aramalar: Aynı - Aynı Anda - Aynı Hikaye - Aynı Zamanda - Aynı Düzeyde - Aynı Görünüyor - Aynı Saatte - Aynı Sırada - Aynı Fikirde - Aynı Safta -