"performans tanıma" çevrilmesi İngilizce diline:


  Sözlük Türk-Ingilizce

Performans - tercüme : Tanıma - tercüme : Performans - tercüme : Performans - tercüme : Tanıma - tercüme : Tanıma - tercüme : Performans - tercüme : Performans - tercüme : Performans - tercüme : Performans - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Otomatik Tanıma
Auto Detect
Performans
Performance
Konuşma Tanıma Sunucusu
Speech Recognition Server
Optik Karakter Tanıma
Optical Character Recognition
Asal Sayıları Tanıma
Recognizing Prime Numbers
Tanıma sadık kalalım.
Stick with the definition.
Yine tanıma dönüyoruz.
Well you go back to the definition.
Ses tanıma teknolojisi?
Voice recognition technology?
Tamamen desen tanıma.
It's all the pattern recognition.
Bu tanıma göre.
By this definition.
Performans Testi
Note that if Safe Mode is on by default, the benchmark may not be able to finish if it takes longer then the 30 seconds allowed.
Performans Ayarı
Performance Tuning
Performans denetimi
Sound financial management audit
O gazetedeki tanıma uyuyor.
He fits the description in the newspaper.
Otomatik video tipi tanıma
Automatic video type recognition.
Çevir sesi tanıma yok
No dial tone detection
Onu tanıma şansım olmadı.
I never knew him in real life.
Hayır, o tanıma uymuyorsun.
No, it doesn't apply.
Ve bu veriler üzerinde konuşma tanıma algoritmalarına benzeyen desen tanıma algoritmalarını kullandık.
And then we used some algorithms that are a lot like speech recognition algorithms, called pattern recognition.
Canlı performans sıralayıcı
Live performance sequencer
Ekstra performans verirsin.
You give an extra performance.
Beni performans ilgilendiriyor.
I'm interested in performance.
Konuşma Tanıma ve Model Yönetimi
Speech Recognition and Model Management
Bana bir tanıma tebessümü verdi.
He gave me a smile of recognition.
Optik Karakter Tanıma işlemini başlat
Start the Optical Character Recognition process
Optik karakter tanıma işlemini durdur
Stop the OCR Process
Bu tekniklerden biri örüntü tanıma.
One of them is pattern recognition.
Tanıma göre iç çarpım budur.
That's the dot product by this definition.
ses tanıma teknolojisi mi? asansörde?
Voice recognition technology? In a lift?
Ailenin birbirini tanıma zamanı geldi.
It's about time.
Ona 24 saat süre tanıma.
24 hours of time!
Ne olağanüstü bir performans.
What a remarkable performance!
Performans hoşuna gitti mi?
Did you enjoy the performance?
Performans 8.00'de başladı.
The performance began at 8 00.
Sonunda performans günü geldi.
The performing day finally came
Performans veya maliyetle mi?
Is it performance or cost?
mı (etkinlik)? PERFORMANS DENETİMİ
Human resources, finance and support, information technology, translation
Bu da bir karşılıklı tanıma anlaşması veya tanıma olmazsa, 'bir tanımama anlaşması' olabilir. diye ekledi.
This can be an agreement of mutual recognition, or if not recognition, then 'an agreement not to recognise' , Bytyci added.
Slovakya'nın Kosova'yı tanıma konusundaki isteksizliği sürüyor
Slovakia still unwilling to recognise Kosovo
Lütfen otomatik konuşma tanıma yazılımı kullan.
Please use automatic speech recognition!
Dolayısıyla bende büyükbabamı tanıma isteği uyandı.
So I felt like I needed to know this person.
Bu tanıma ek bir ifadeden bahsedeceğim. .
So now I'm going to introduce you to an extension of this definition.
Şimdi bu iki tanıma geri dönelim.
Now, let's just go back to these definitions that I just constructed.
Bu tanıma sadık kalmakta fayda var.
It's important to stick with that definition.
Her rakam tanıma tamı tamına uymalıdır.
Each digit must be Exactly what the definition states.

 

Ilgili aramalar: Optik Karakter Tanıma - Performans - Performans Sanatları - Performans Sanatçısı -