Top 1000 Türk dili kelimeler

 

1: Biraz2: Biraz Daha Iyi3: Birkaç
4: Birkaç Gün5: Birkaç Saat6: Birkaç Dakika
7: Bir Kaç Ay8: Birkaç Saniye9: Bir Kaç Hafta
10: Birkaç Sene11: Birazcık12: Uzun Zaman önce
13: çok14: Bir çok15: Bir Dakika önce
16: Bir Ay önce17: Bir Dizi18: Bir Fırtına Fırtınası Var
19: Bir Hafta önce20: Bir Yıl önce21: Ben
22: Pupada23: Abaküs24: Terketmek
25: Terkedilmiş26: Terk27: Küçültmek
28: Alçalma29: Yüzü Kızarmış30: Azaltmak
31: Azaltma32: Başrahibe33: Manastır
34: Başrahip35: Kısaltmak36: Kısaltılmış
37: Kısaltma38: çekilmek39: çekilme
40: Karın41: Kaçırmak42: Kaçırma
43: Yatak44: Aberasyon45: Yoldan çıkarmak
46: Yataklık47: Askıda48: Iğrenmek
49: Nefret50: Iğrenç51: Uymak
52: Bitmez Tükenmez53: Kabiliyet54: Sefil
55: Adice56: Tövbe Etmek57: Alev Alev
58: Yapabilmek59: Yıkanma60: Hünerle
61: Feragat62: Anormal63: Anormallik
64: Gemiye65: Ikametgâh66: Ortadan Kaldırmak
67: Kaldırıldı68: Feshedilmesi69: Kaldırma
70: Köleliğin Kaldırılması Yanlısı71: Abominably72: Tiksinmek
73: Yerli74: Aborigine75: Iptal Etmek
76: Düşük Ilacı77: Kürtaj78: Kürtaj Yapan Kimse
79: Prematüre80: Bol81: Hakkında
82: Yaklaşık 10 Dakika83: Yaklaşık 5 Inç84: Yaklaşık 5 Kilometre
85: Yaklaşık 5 ışık Yılı86: Yaklaşık 5 Km87: Yaklaşık Bir Yıl
88: Geriye Dönüş89: Yukarıdaki90: Ortalamanın üstü
91: Yukarıda Adı Geçen92: Abrakadabra93: Aşınma
94: Aşındırıcı95: Yan Yana96: özetleme
97: Yurt Dışı98: Iptal99: Yürürlükten Kaldırılan
100: Yürürlükten Kaldırma101: Ani102: Aniden
103: Diklik104: Apse105: Apsis
106: Kaçmak107: Abseil108: Yokluk
109: Yok110: Gelmeyen Kimse111: Dalgınlıkla
112: Pelin113: Kesin114: Kesinlikle
115: Kesinlikle Gerekli116: Kesinlikle Hayır117: Günahların Bağışlanması
118: Mutlâkiyet119: Affetmek120: Emmek
121: Emilebilir122: Emilir123: Emici
124: Emme125: Kaçınmak126: Kanaatkâr
127: Kaçınma128: Soyut129: Soyut Kavram
130: Soyutlanmış131: Dalgın Dalgın132: Soyutlama
133: Derin134: Saçma135: Anlamsızlık
136: Abu Dhabi137: Abuja138: Bolluk
139: Bolca140: Taciz141: Taciz Ilaçları
142: Gücü Kötüye Kullanmak143: Kötüye144: Küfürlü
145: Abusively146: Dayanmak147: Dipsiz
148: Uçurum149: Habeş150: Akasya
151: Akademi152: Akademik Başarı153: Akademik Kariyer
154: Akademik çevreler155: Akademik Toplum156: Akademik Tartışma
157: Akademik Disiplin158: Akademik Söylem159: Akademik Kurum
160: Akademik Dergi161: Akademik Hayat162: Akademik Performans
163: Akademik Araştırma164: Akademik Beceriler165: Akademik çalışma
166: Akademik Dünya167: Akademik Yazı168: Akademik Yıl
169: Akademik170: Razı Olmak171: Hızlandıran
172: Hızlandırmak173: Hızlandırılmış174: Hızlanma
175: Hızlandırıcı176: Aksan177: Aksanlı
178: Vurgulamak179: Kabul Etmek180: Meydan Okumak Kabul Et
181: Yenilgiyi Kabul Et182: Bir özür Kabul Et183: Tartışmayı Kabul Etmek
184: Daveti Kabul Etmek185: Sorumluluğu Kabul Et186: Şartları Kabul Et
187: Kabul Edilebilir188: Kabul Edilebilir Davranış189: Kabul Edilebilir Standart
190: Kabul191: Kabul Edilmiş192: Kabul Edilen Teklif
193: Erişim194: Ulaşılabilir195: Katılım
196: Accessorize197: Aksesuar198: Kaza
199: Tesadüfi200: Kazayla ölüm201: Kazara
202: Alkış203: Alkışlanan204: Ortama Alıştırmak
205: Iklime Alıştırmak206: Rabıta207: Yerleştirmek
208: Ağırladı209: Konaklama210: Eşlik
211: Akompanist212: Eşlik Etmek213: Suç Ortağı
214: Başarmak215: Başarılı216: Gerçekleştirerek
217: Başarı218: Anlaşma219: Uyum
220: Accordant221: Göre222: Akordeon
223: Asılmak224: Hesap225: Sorumluluk
226: Sorumlu227: Muhasebe228: Muhasebeci
229: Akra230: Itibar Etmek231: Resmen Tanınmış
232: Artmak233: Büyüme234: Tahakkuk
235: Biriktirmek236: Birikmiş237: Biriken
238: Birikim239: Doğruluk240: Doğru
241: Doğru Değerlendirme242: Doğru Açıklama243: Doğru Bilgi
244: Doğru ölçüm245: Doğru Resim246: Doğru Kayıt
247: Tam Olarak248: Suçlama249: Suçlamak
250: Sanık251: Suçlayan Kimse252: Itham
253: Alıştırmak254: Alışık255: As
256: Asetat257: Asetik258: Asetilen
259: Ağrı260: Ağrı Ve Sızılar261: Bir Hedefe Ulaşmak
262: Sonuç Almak263: Bir Amaca Ulaşmak264: Bir Sonuç Elde Etmek
265: Bitmek266: Ulaşılan Seviye267: Başarı Kayd
268: Başarıyı Yakaladı269: Başarılı Kimse270: Ağrıyan
271: Asit272: Asidite273: Alındı
274: Doruk275: Akne276: Rahip Yardımcısı
277: Meşe Palamudu278: Akustik279: Tanıtmak
280: Tanıdık281: Tanışıklık282: Tanışık
283: Karşı çıkmamak284: Uysallık285: Kazanmak
286: Bilgi Edinmek287: Edinilen288: Edinilen Bilgi
289: Edinilen şey290: Edinme291: Aklamak
292: Beraat293: Dönümlük294: Yüzölçümü
295: Buruk296: Hırçın297: Hırçınlık
298: Akrobat299: Akrobatik300: Kısaltması
301: Akropol302: Karşısında303: Yönüyle
304: Akrostiş305: Akrilik306: Davranmak
307: Kuşkuyla Hareket Etmek308: Oyunculuk309: Aksiyon
310: Aksiyon Filmi311: Eylem Planı312: Etkinleştirmek
313: Etkinleştirme314: Aktif315: Aktif Bileşen
316: Aktif Katılım317: Aktif üye318: Aktif Katılımcı
319: Aktif Rol320: Aktif Volkan321: Aktif Olarak Dahil
322: Eylemci323: Aktivite324: Aktör
325: Aktris326: Gerçek327: Gerçek Gerçek
328: Aktüalite329: Gerçekleştirme330: Aslında
331: Aktüer332: Harekete Geçirmek333: Sezgi
334: Akupresür335: Akupunktur336: Akupunkturcu
337: Akut338: Keskin Olarak Farkında339: Zekâ
340: Ilan341: Doğaçlama342: Atasözü
343: Sert344: Sarsılmaz345: Uyarlamak
346: Uyarlanabilir347: Adaptasyon348: Uyarlanmış
349: Adaptör350: Eklemek351: Bilgi Ekle
352: Ayriyeten353: Katma354: Ek Avantaj
355: Katma Değer356: Ek357: Engerek
358: Tiryaki359: Bağımlı360: Bağımlılık
361: Bağımlılık Yapan362: Addis Ababa363: Ilave
364: Ek Argüman365: Ek ücret366: Ek Maliyet
367: Ek Faktör368: Ek Gelir369: Ek Bilgi
370: Ek Sorun371: Ek Kaynaklar372: Ek Destek
373: Katkı374: şaşırtmak375: Cılk
376: Adres377: Bir Sorunu çözmek378: Bir Soruna Hitap Etmek
379: Ele380: Alıcı381: Ileri Sürmek
382: Adenokarsinom383: Adenomu384: Usta
385: Yeterli386: Yeterli Olarak387: Yapışmak
388: Bağlılık389: Yapışık390: Yapışma
391: Yapıştırıcı392: Elveda393: Bitişik
394: Sıfat395: Yan Yana Olmak396: Ertelemek
397: Erteleme398: Hüküm Vermek399: Ihale Etmek
400: Hakem401: Yalvarmak402: Ayarlamak
403: Ayarlanabilir404: Ayarlama405: Emir Subayı
406: Yönetmek407: Yönetim408: Idari
409: Idari Uygulamalar410: Yönetici411: Takdire Değer
412: Takdire şayan413: Amiral414: Amiraller
415: Hayranlık416: Beğenmek417: Hayran
418: Hayranlıkla419: Itiraf Etmek420: Giriş
421: Karışım422: Ihtar Etmek423: öğüt
424: Patırtı425: Kerpiç426: Gençlik
427: Genç428: Benimsemek429: Bir Prosedürü Kabul Etmek
430: Bir Stil Benimsemek431: Bir Yaklaşım Benimsemek432: Benimsenen
433: Benimsenen Yaklaşım434: Benimsenen Yöntem435: Benimsenen Plan
436: Kabul Edilen Politika437: Kabul Edilen Usul438: Evlat Edinme
439: Evlat Edinen Ebeveyn440: Tapılası441: Tapınma
442: Tapmak443: Hayrandı444: Tapan Kimse
445: Sevgi Dolu446: Süslemek447: Süsleme
448: Adrenalin449: Başıboş450: Yaltaklanma
451: Yaranmaya çalışan452: Yetişkin453: Bozmak
454: Aldatan Erkek455: Aldatan Kadın456: Zina Yapan
457: Zina458: Yetişkinlik459: Ilerlemek
460: Ileri461: Ileri Ekonomi462: Ileri Teknoloji
463: Ilerleme464: Avantaj465: Avantajlı
466: Gelişi467: Macera468: Macera Turizmi
469: Macera Seyahati470: Maceraperest471: Dolandırıcı Kadın
472: Zarf473: Hasım474: Ters
475: Olumsuz Koşullar476: Yan Etkiler477: Advers Reaksiyon
478: Olumsuz479: Olumsuz Etkileyebilir480: Sıkıntı
481: Duyurmak482: Reklâm483: Reklamveren
484: Tavsiye485: Tavsiye Edilebilirlik486: Uygun
487: öğüt Vermek488: Danışman489: Danışmanlık
490: Danışma491: Danışmanlık Hizmeti492: Savunma
493: Savunucu494: Adz495: Keser
496: Sonsuzluk497: Havalandırmak498: Hava
499: Havaalanı500: Aerodinamik501: Uçak
502: Aerosol503: Havacılık504: Estet
505: Estetik506: Uzaktan507: Nazik
508: Affably509: Mesele510: Etkilemek
511: Gelişimi Etkilemek512: Sonucu Etkilemek513: Yapmacık
514: Sevgi515: Sevecen516: Sevgilerle
517: Beyanname518: Bağlı şirket519: üyelik
520: Ilgi521: Onaylamak522: Doğrulama
523: Olumlu524: Iliştirmek525: Eziyet Etmek
526: ızdırap527: Varlıklı528: Parası Yetmek
529: Satın Alınabilir530: Kavga531: Hakaret
532: Afgan533: Afganistan534: Bir Ateş
535: Tutuşmuş536: Denizde537: Ayakta
538: Yukarıda539: Bahsi Geçen540: Adı Geçen
541: Korkmuş542: Yeniden543: Afrika
544: Afrikan Amerikan545: Güney Afrika'da Doğan Avrupalı546: Kıçta
547: Sonra548: Senden Sonra549: Ikincil Etki
550: öbür Dünya551: Sonrasının552: öğleden Sonra
553: Ağızda Kalan Tat554: Sonradan Akla Gelen Düşünce555: Sonradan
556: Tekrar557: Kanuna Karşı558: Ağzı Açık Olarak
559: Akik560: Sabır Otu561: Yaş
562: Yaşlı563: Yaşlanmaz564: Ajans
565: Gündem566: Ajan567: Toplanma
568: Bitişimli569: Aggrandise570: Büyütme
571: Yüceltmek572: Ağırlaştırmak573: Ağırlaştırılmış
574: Kızdırma575: Toplam576: Toplu
577: Saldırmak578: Saldırganlık579: Agresif
580: Saldırgan581: Mağdur582: Donakalmış
583: çevik584: çeviklik585: Yaşlanma
586: Kışkırtmak587: Tedirgin588: çalkalama
589: Karıştırıcı590: Kıpkırmızı591: Agnostik
592: önce593: Can Atan594: Agonal
595: Kıvranmak596: ızdıraplar597: Agorafobi
598: Agorafobik599: Tarım600: Anlaşmak
601: Hoş602: Kabul Edilen Sözleşme603: Kabul Tarihi
604: Anlaşma Anlaşması605: Şartları Kabul Etti606: Tarımcı
607: Karaya Oturmuş608: Sıtma Nöbeti609: Ah
610: önde611: Yahu612: Yardım
613: Yardımcı614: Yaver615: AIDS
616: Rahatsız617: Zor Durumdaki618: Hastalık
619: Amaç620: Hedefleyen621: Amaçsız
622: Amaçsızca623: Hava Yastığı624: Hava Yatağı
625: Klima626: Hava Kuvvetleri627: Hava Silahı
628: Hava şeridi629: Hava Kalitesi630: Hava Saldırısı
631: Hava Durumu632: Airbrush633: Hava Otobüsü
634: Hava Mürettebatı635: Uçak Bileti636: Hava Köprüsü
637: Havayolu638: Dev Uçak639: Havacı
640: Havalimanı641: Zeplin642: Hava Boşluğu
643: Hava Hızı644: Uçak Pisti645: Havacı Kadın
646: Havadar647: Koridor648: Aralık
649: Elleri Belinde650: Benzeyen651: Kaymaktaşı
652: Can Atma653: Alarm654: Alarm Saati
655: Panik656: Korkutucu657: Panik Yaratan
658: Yazık659: Arnavutluk660: Arnavut
661: Albatros662: Gerçi663: Albino
664: Albüm665: Albümin666: Simyager
667: Simya668: Alkol669: Alkollü
670: Alkolizm671: Kameriye672: Aldehit
673: Kızılağaç674: Belediye Meclisi üyesi675: Belediye Meclisi üyesi Kadın
676: Bira677: Uyanıklık678: Alfalfa
679: Yosun680: Cebir681: Cezayir
682: Algoritma683: Takma Ad684: Mazeret
685: Yabancı686: Yabancılaştırmak687: Yabancılaştırma
688: Inmek689: Hizalamak690: Hizalanma
691: Benzer692: Besin693: Beslenme
694: Nafaka695: Canlı696: Alkali
697: Alkalik698: Herşey699: Tüm öğleden Sonra
700: Yalnız Başına701: Her Yerinde702: Tüm Gün
703: Tüm Gün Boyunca704: Neticede705: Bütün Sabah
706: Tüm Gece707: Bütün Gece Boyunca708: Baştan
709: Tamam710: Herşey Gönlünce Olsun711: Hepsi Aynı
712: Her Zaman713: çepeçevre714: Tüm Tüketen
715: Hepsi Bir Arada716: Her Yönden717: Her Alanda Başarılı
718: Yatıştırmak719: Iddia720: Iddia Edilen
721: Iddiaya Göre722: Alegorik723: Kinayeli Olarak
724: Alegori725: Alerjik726: Allergist
727: Alerji728: Hafifletmek729: Geçit
730: Ittifak731: Müttefik732: Timsah
733: Ayırmak734: Kaynakları Ayırmak735: Tahsis
736: Izin Vermek737: Erişime Izin Vermek738: Tanıtmama Izin Ver
739: Sunmam Için Bana Izin Ver740: Izin Verilebilir741: ödenek
742: Izin743: Alaşım744: Yenibahar
745: Ima Etmek746: Cazibe747: Albeni
748: çekici749: Kinaye750: Kinayeli
751: Alüvyonlu752: Alüvyon753: Almanak
754: Yüce755: Badem756: Sosyal Görevli
757: Neredeyse758: Neredeyse Kesin759: Neredeyse Kesinlikle
760: Neredeyse Aynı761: Sadaka762: Imarethane
763: Havada764: Yalnız765: Uzun Bir
766: Yanında767: Uzak768: Sokulmama
769: Yüksek Sesle770: Alpaka771: Alfa
772: Alfabe773: Alfabetik774: Alfabetik Sıra
775: Alp776: Zaten777: Peki
778: Alsas779: Ayrıca780: Yenilen Kimse
781: Altar782: Değiştirmek783: Değişiklik
784: Tartışma785: Alternatif786: Değişimli Olarak
787: Nöbetleşme788: Alternatif Yaklaşım789: Alternatif Enerji
790: Alternatif Açıklama791: Alternatif Form792: Alternatif Yorum
793: Alternatif Araçlar794: Alternatif Tıp795: Alternatif Yöntem
796: Alternatif Model797: Alternatif çözüm798: Alternatif Kaynak
799: Alternatif Strateji800: Alternatif Görünüm801: Alternatif Yol
802: Alternatif Olarak803: Alternatör804: Althea
805: Olmasına Rağmen806: Altimetre807: Rakım
808: Alto809: Tamamen810: özgecilik
811: özgecil812: Alüminyum813: Eski Kız öğrenci
814: Mezun Erkek815: Ben Doğruca Telaffuz Ediyorum?816: Malgama
817: Birleşmek818: şirketlerin Birleşmesi819: Yazman
820: Nergis Zambağı821: Amatör822: Aşıkâne
823: şaşırmış824: şaşkınlık825: şaşırtıcı
826: Inanılmaz827: Amazon828: Büyükelçi
829: Kehribar830: Ortam831: Belirsizlik
832: Belirsiz833: Muğlak834: Hırs
835: Hırslı836: Iddialı Plan837: Hırslı Program
838: Iddialı Proje839: Duygu Karmaşası840: Kararsız
841: Yavaş Yavaş Dolaşmak842: çok Lezzetli Yemek843: Ambulans
844: Ambulate845: Tuzak846: Pusu
847: Amip848: Düzeltmek849: Düzelme
850: Amin851: Uysal852: Değiştirilmiş Eylem
853: Düzeltme854: özür855: Tatlılık
856: Amerika857: Amerikan858: Amerika İngilizcesi
859: Americana860: Amerika'ya Bağlılık861: Amerikalılaştırmak
862: Ametist863: Amharca864: Sevimli
865: Amiably866: Amicability867: Dostane
868: Dostça869: Ortasında870: Yanlış
871: Dostluk872: Amman873: Amonyak
874: Amonyum875: Cephane876: Af
877: Arasında878: Aşık879: Amorf
880: Tutar881: Aşk882: Amper
883: Amfetamin884: Amfibi885: Amfitiyatro
886: Geniş Kanıt887: Bol Fırsat888: Amplifikatör
889: Yükseltmek890: Genlik891: Fazlasıyla
892: Ampul893: Kesmek894: Uzvun Kesilmesi
895: Amsterdam896: Muska897: Eğlendirmek
898: Eğlenerek899: Eğlence900: Eğlenceli
901: Bir Saat önce902: Anakronizm903: Kronolojik Hatayla Ilgili
904: Anestetik905: Anestezist906: Uyuşturmak
907: Evirmece908: Analjezi909: Analjezik
910: Analog911: Analoji912: çözümlemek
913: Analiz914: Analist915: Analitik
916: Analitik Yaklaşım917: Analitik Araç918: Anarşist
919: Anarşi920: Aforoz921: Anatomik
922: Anatomici923: Anatomi924: Ata
925: Atalardan Kalma926: Soy927: Çapa
928: Demirleme929: Hamsi930: Eski
931: Eski Sanat932: Antik şehir933: Ve
934: Ve Bunun Gibi935: Endülüs936: Andante
937: Andes938: Andorra939: Andorra La Vella
940: Androjen941: Android942: Androlog
943: Anektodsal Kanıt944: Anekdot945: Anemon
946: Anesteziyoloji947: Uyutmak948: Melek
949: ölüm Meleği950: Melek Gibi951: öfke
952: Açı953: Fenerbalığı954: Ingilizleştirmek
955: Anglo-Amerikan956: Anglosakson957: Angora
958: Angola959: Ankara Keçisi960: öfkeyle
961: Kızgın962: Acılı963: Açısal
964: Hayvan965: Hayvan Bakımı966: Hayvanilik
967: Hareketlendirmek968: Canlandırılmış969: Animasyon
970: Animatör971: Anime972: Animizm
973: Animist974: Animistik975: Düşmanlık
976: Ankara977: Ayak Bileği978: Halhal
979: Ilhak980: Ekli981: Yoketmek
982: Yok Etme983: Yıldönümü984: Açıklama
985: Not986: Yorumcu987: Ilan Edilen Karar
988: Duyuru989: Spiker990: Kızdırmak
991: Can Sıkıcı992: Yıllık993: Yıllık Bazda
994: Yıllık Konferans995: Yıllık Etkinlik996: Yıllık Gelir
997: Yıllık Toplantı998: Yıllık Oran999: Yıllık Rapor
1000: Yıllık Inceleme